Uzman personellerle gerekli personelin projenin her aşamasında durum değerlendirmesi yapılarak projenin bitirilmesi için gerekli çalışma yapılır. Projenin aksayan yönleri ele alınarak bunların aşılması için gerekli değişiklikler hızla yapılıp projenin bitirilmesi sağlanır.Alanlarında uzman personellerle gerektiği zamanda gerektiği kadar personelle tüm işlerin hızlandırılması personelleri yönetimi ve yönlendirmeleri yapılmaktadır.


Lojistik sevkiyat projelerin olmazsa olmazıdır. Genellikle proje yönetimi altında ele alınmasına rağmen normal koşullarda da doğru malzemelerinin doğru zamanda doğru yerde doğru miktarda olmaları işlerinizin olması gerektiği gibi gitmesini sağlar. Aksi takdirde işlerin aksaması kaçınılma bir hale gelir.


Projelerin en büyük sorunu projelerin yapılabiilirliğiidir. Bu yüzden projelerin yapılmasından önce yapılabiirliği araştırılmalı buna göre projenin yapılıp yapılmamsına karar verilmelidir. Bu aşamada tüm yapı bir bütün olarak ele alınıp tüm veriler hesap edillerek projenin uygulanabilirliği hesaplanmalıdır.


Malzeme yönetimi teknolojinin hızla arttığı günümüz dünyasında daha da önem kazanıyor. Malzemelerin verimli ve uygun bir şekilde kullanılması takibinin yapılması malzemelerin raporlanabilmesi takibi kayıt altına alınması malzeme yönetiminin ana esasları