Tanıtım materyalleri bir bütün olarak ele alınıp tasarım ve içerik olarak iyi araştırma yapılıp içerisinde kullanılacak görsel medyanın ve yazıların özenle hazırlanması gerekir. Aynı fabrikanın ürünleri gibi birbirinin aynı olan tasarımlar etki bırakmaktan öte ters etki bile yapabilir. İçerisinde bilgilerin olduğu bu materyallerde hayalcilikten uzak gerçek bilgilendirme yapılmalıdır. Bu materyaller gerektiğinde bir bilgi kaynağı olarak kullanılması için tasarlanmalıdır. Bu yüzden hem tasarım hemde içerik olarak iyi doldurulmalıdır. Yoksa diğer materyaller gibi zaman, emek ve para israfından öteye geçemezGünümüzde genellikle yerel işletmeler veya yerelde dağıtılan ve hala kullanılan reklam araçlarından intro tasarımı genellikle kağıt masrafından öteye geçmemektedir. Bu şekilde yapılan tanıtımlarda hem görüntü kirliliği hemde istenilen hedefe ulaşılmadığı için kötü bir etki bırakmaktadır. bu yüzen tasarım açısı düşünüldüğü kadar dağıtım açısıda iyi düşünülmelidir.


Günümüzde dijital medya yoğun olarak kullanılmaya başlansa da basılı olarak medya üretimi hala devam etmektedir. Bu yüzden basılı medya uzun dönem kulanılmaya devam edecektir. Bu yüzden gerekli olan basılı medyaların görsel ve tasarım açısından amacına hizmet edecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. basılı medyalarda kağıt kullanıldığı için bu tür medyaların kulanılırken kağıt israfı olup olmayacağı iyi düşünülerek sadece yapmak için yapılmamalıdır.


Günümüzde artık sıkça kullanılan digital medya farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medya ve iş ortamında tanıtım amacıyla yapılan tasarım, resim, video ve er türlü medya bu tanım içine girmektedir. İyi yapılmış ürünler kaliteli içerik olarak düüzgün ve olması gereken uzunlukta gereksiz görüntü kalabalığı ve alışılmış klişelerden uzak medyalar hak ettiyi etkiyi verir. Digital medya her yönüyle iyi düşünülüp belli bir konu akışı içinde kurgulanarak yapılmalıdır. Bu şekilde yapılmayan çalışmalar gereksiz para ve zaman israfından başka bir şeye neden olmaz.


Çalışanlar için en büyük problemlerden biri zaten güç olan çalışma şartlarının mekanlar yüzünden daha da güçleşmesidir. Personellerin verimli çalışabilmeleri için sıkıştırılmış dar havasız güneş görmeyen mekanlarda çalışması kısa ve uzun vade de iş ve personel sağlığına olumsuz etkileri vardır. Her personelin uygun olan ortamda çalışması kişisel olark kendini daha iyi ifade edebilecek mekanların olması başarı performansını etkiler. Bu yüzden ofis ve iş yerlerinin dizaynı bilimsel olarak çalışanların rahat edeceği şekilde düzenlenmelidir. Çalışanlar kendilerinin huzurlu olduğu herhangi bir tehdit yada izlenmeye izin vermeyecek şekilde hazırlanmış mekanarda çalışmalıdırlar.